Zamenhof-Tago ĉe Esperanto-Domo

Iom da vizitintoj al Zamenhof-Tago. Foto: Ago Feitosa
Iom da vizitintoj al Zamenhof-Tago. Foto: Ago Feitosa
13-a de decembro 2015

Raportas Chris Holliss:

Venis 30 homoj al la tre sukcesa festo. Estis mirinda renkonti longdaŭrajn geamikojn. Ni babilis pri la pasinta jaro, eĉ pasintaj jaroj. Ankaŭ ni ĝuis bongustajn manĝaĵojn. Tion evidentigas la malplenaj pladoj dismetitaj sur la tabloj poste. Saviĝis du specialaj kukoj kontraŭ la malsata svarmo: donacoj por Eunice Grahame (honore de ŝia naskiĝ-datreveno) kaj Margaret Chaldecott (pro ŝia sekretaria laboro dum multmultaj jaroj por la Esperanto-Federacio de NSK).

La bona etoso daŭris pro tri interesaj prelegetoj:

Richard Delamore montris filmeton pri sia studio kaj kunlaborintoj. Li eksplikis la produktadon kaj enmetadon en YouTube de filmoj, kiujn li kreas.

Daniel Kane parolis pri la unua Esperanto-muzeo en Ĉinujo, kiu situas en eta vilaĝo for de ĉie, fakte en “la mezo de nenie”, sed ĝia ekspocizio havas multajn diversajn aĵojn. Daniel diris ke estis rava suprizo malkovri la muzeon.

Post fotokapta paŭzo Rainer Kurz montris al ni filmeton de sia intervjuo kun Reinhard Selten, kiu gajnis Nobelan Premion por ludteorio. Tiu filmeto nun atingeblas per Amazon.com.

Lyudmila Kelloway kronis la programon. Ŝi kaj ŝiaj muzikistoj, per belegaj kantoj kaj kostumoj, transformis Esperanto-Domon en koncertan halon.

Bonega Zamenhof-Tago! Kiel Eunice diris, “Ĉiuj feliĉas kuniĝi.” Mi konsentas.