Manlia Esperanto-Klubo

Manlia Esperanto-Klubo

Manlia Esperanto-Klubo estas parto de la Esperanto-Federacio de NSK.

Ni kunvenas ĉe Bavarian Bier Cafe, Manly Wharf

La 1an & 3an sabatojn de ĉiu monato, je 1000

Kontakto: Roger Springer
Tel: (02) 9976 6320
Retpoŝto: manly@esperanto.org.au

Kontrolu detalojn ĉe Meetup

Leave a Reply