Jarkunveno prokrastiĝas ĝis la 19-a de novembro

Bedaŭrinde, la kvorumo de 10 membroj, kion postulis nia aktuala statuto, ne estis atingita hieraŭ, do ni ne povis fari iujn ajn decidojn (inkluzive de elektado de estraranoj). Tamen, la statuto permesas nin prokrasti la jarkunvenon dum semajno, kiam la kvorumo fariĝos 2. Ĉar 4 (eble 5) membroj jam intencis kunveni venontan dimanĉon ĉe Wyong, ni ŝanĝis la lokon.

Do, la prokrastita jarkunveno de la Esperanto-Federacio de NSK estos:

Dato: dimanĉo, la 19-a de novembro 2017
Tempo: 11:45 atm
Loko: Albert’s Cafe, ĉe la okcidenta flanko de stacidomo Wyong (turniĝu maldekstren kiam vi eliros). [Vidu ĉe Google Maps]

Estos ankaŭ voĉdono por akcepti la proponitan novan statuton, kion vi povas elŝuti el la paĝo “Pri ni” (sub la subtitolo “Proponita statuto”). Por vidi, kio ŝanĝis de la ŝablono de ACNC*, vi povos legi la dokumenton “Guide to constitution changes”, ankaŭ havebla sur tiu paĝo. (Ambaŭ dokumentoj estas en la angla.)

Se vi ne ĉeestos, sed volas partopreni, vi povas nomumi iun, kiu ja ĉeestos, esti via rajtigito (“proxy”).

[* ACNC: Australian Charities and Not-for-profits Commission]

Jarkunveno 2017

Al ĉiu membro de la Esperanto-Federacio de NSK (EFNSK):

La jarkunveno de EFNSK okazos ĉe Esperanto-Domo la 12an de novembro 2017 je la 11-a matene. La estraro demisios kaj la postenoj estos atribuitaj dum la jarkunveno.

Bonvolu noti, ke pro la jarkunveno, ne okazos kunveno la unuan dimanĉon de novembro.

Ni esperas, ke vi povos ĉeesti la jarkunvenon, kaj bonvolu sciigi nin, ĉu vi povas iel helpi la Federacion.

Se vi NE povos ĉeesti sed tamen ŝatus voĉdoni, vi povas peti iun voĉdoni nome de vi (kiel via mandatulo). Bonvolu kontakti nin se vi ŝatus pli da informoj.

Ni ankaŭ feliĉus aŭdi viajn komentojn, ideojn, ktp, por la venonta jaro.

Zamenhof-Tago ĉe Esperanto-Domo

Iom da vizitintoj al Zamenhof-Tago. Foto: Ago Feitosa
Iom da vizitintoj al Zamenhof-Tago. Foto: Ago Feitosa
13-a de decembro 2015

Raportas Chris Holliss:

Venis 30 homoj al la tre sukcesa festo. Estis mirinda renkonti longdaŭrajn geamikojn. Ni babilis pri la pasinta jaro, eĉ pasintaj jaroj. Ankaŭ ni ĝuis bongustajn manĝaĵojn. Tion evidentigas la malplenaj pladoj dismetitaj sur la tabloj poste. Saviĝis du specialaj kukoj kontraŭ la malsata svarmo: donacoj por Eunice Grahame (honore de ŝia naskiĝ-datreveno) kaj Margaret Chaldecott (pro ŝia sekretaria laboro dum multmultaj jaroj por la Esperanto-Federacio de NSK).

La bona etoso daŭris pro tri interesaj prelegetoj:

Richard Delamore montris filmeton pri sia studio kaj kunlaborintoj. Li eksplikis la produktadon kaj enmetadon en YouTube de filmoj, kiujn li kreas.

Daniel Kane parolis pri la unua Esperanto-muzeo en Ĉinujo, kiu situas en eta vilaĝo for de ĉie, fakte en “la mezo de nenie”, sed ĝia ekspocizio havas multajn diversajn aĵojn. Daniel diris ke estis rava suprizo malkovri la muzeon.

Post fotokapta paŭzo Rainer Kurz montris al ni filmeton de sia intervjuo kun Reinhard Selten, kiu gajnis Nobelan Premion por ludteorio. Tiu filmeto nun atingeblas per Amazon.com.

Lyudmila Kelloway kronis la programon. Ŝi kaj ŝiaj muzikistoj, per belegaj kantoj kaj kostumoj, transformis Esperanto-Domon en koncertan halon.

Bonega Zamenhof-Tago! Kiel Eunice diris, “Ĉiuj feliĉas kuniĝi.” Mi konsentas.