Membriĝu al Esperanto-Federacio de NSK

(Ankaŭ uzu ĉi-tiun formularon por renovigi membrecon.)

Esti membro de la Esperanto-Federacio de Nov-Sud Kimrujo kostas:
• $15.00 por individuo
• $20.00 por familio (2 plenkreskuloj + infanoj sub-18-jaraĝaj nun)
ĝis la 31-a Decembro 2018.

Aŭ (por 3 jaroj)…
• $45.00 por individuo
• $60.00 por familio (2 plenkreskuloj + infanoj sub-18-jaraĝaj nun)
ĝis la 31-a Decembro 2020.

1. Informu nin pri vi
2. Pagu


* Indikas nepran kampon
(Inkluzivu poŝtkodon)
(inkluzivu arekodon)